Niet verkopen

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
We delen met de volgende partijen:

Een extern call center dat buiten kantooruren onze telefoon beantwoordt en afspraken inplant
De externe witgoedmonteurs. Zij krijgen na acceptatie van de klus uw gegevens te zien (anders kunnen zij geen contact met u opnemen en langskomen voor de reparatie)
De werkmaatschappijen vallend onder WGA B.V. (waaronder WGA Witgoed) waar ons customer support center is ondergebracht en alle andere afdelingen, die de website, bemiddeling en service mogelijk maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.
Uw gegevens worden ook niet verkoch aan derden.